Βιογραφικό

Είμαι Διδάκτορας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2012) με εξειδίκευση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Έχω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2002) με θέμα διπλωματικής την αξιοποίηση Η/Υ στην ανάπτυξη της δεξιότητας κατανόησης γραπτού λόγου. Έχω διδάξει αγγλικά στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1993 και σήμερα εργάζομαι ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας (2η θέση) στην Ανατολική Αττική. Επίσης, από το 2013 ανήκω στα μέλη ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου όπου διδάσκω το μάθημα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και επιβλέπω διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών κυρίως σε θέματα σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. 

Έχω συμμετάσχει σε ομάδες παραγωγής οπτικοακουστικού διδακτικού υλικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης φοιτητών για χρήση σε περιβάλλον εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας για τις Ενότητες α) ΑΓΓ31, Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, & β) ΑΓΓ12, Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης για καθηγητές Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Την περίοδο της πανδημίας του του κορωνοϊού COVID-19 συμμετείχα στην ομάδα δημιουργίας του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση» για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (2020) https://learn.eap.gr/course/view.php?id=438 και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» (2021). 

Το 2019 επιμόρφωσα τους επιμορφωτές του Β Επιπέδου στο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» και έχω παράξει Δειγματικά Ψηφιακά Σενάρια στα Αγγλικά για το ΙΕΠ. Έχω παρουσιάσει εργασίες μου σε συνέδρια και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και έχω επιμορφώσει εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων. Υπηρέτησα ως συντονίστρια στην ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος Multimedia/CALL του TESOL Greece και ως γραμματέας του IATEFL Greece.  Συμμετείχα στη συγγραφή  του διδακτικού πακέτου για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη Β Δημοτικού & στη Α Γυμνασίου (για αρχάριους & προχωρημένους). Συνεργάστηκα με την ομάδα έργου για την εκπόνηση του νέου Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών Ξένων Γλωσσών αλλά και σε διάφορα έργα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το 2017 έλαβα υποτροφία Fulbright για Έλληνες Εκπαιδευτικούς και επιμορφώθηκα στο Πανεπιστήμιο του Illinois των Η.Π.Α. Τα επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn