Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  • Οδηγίες για το μάθημα της Ξένης Γλώσσας στα ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2023-2024
  • Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’, Β’ και Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024 (Υπουργική Απόφαση 91771/Δ2/2023 – ΦΕΚ 5162/Β/22-8-2023)
  • Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (Υπουργική Απόφαση 82785/Δ2/2023 – ΦΕΚ 4768/Β/27-7-2023).
  • Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023 (Υπουργική Απόφαση 109161/Δ2/2022 – ΦΕΚ 4818/Β/13-9-2022).
  • Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Υπουργική Απόφαση 107791/ΓΔ4/2022 – ΦΕΚ 4753/Β/8-9-2022)
  • Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο. ΥΠΑΙΘ, 105226/Δ2/12-8-2020
  • Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα (Υπουργική Απόφαση 102474/Δ2/2021 – ΦΕΚ 4134/Β/9-9-2021).
  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/ 20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β’ 4134) (Υπουργική Απόφαση 104182/Δ2/2022 – ΦΕΚ 4678/Β/5-9-2022).
  • Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης ΔυσκολίαςΝομικό Πλαίσιο, ΙΕΠ.
  • Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες το Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, ΥΑ 141417/Δ2/9-9-2016

Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο

Εδώ θα βρείτε ψηφιακό υλικό για να εμπλουτίστε το μάθημά σας. Στο πλαίσιο αυτού του έργου αναπτύχθηκαν μαθησιακά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: ενημερωτικό (audio extracts, glossaries, picture dictionaries, comics), διδακτικό (edugames, self-assessment tests, listening apps, reading apps), βιωματικό (digital stories, virtual tours, songs) και διερευνητικό (mystery and lost series, webquests, writing apps) ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου αναπτύχθηκαν μικροσενάρια για τη διδασκαλία της αγγλικής στη Στ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου τα οποία αξιοποιούν μαθησιακούς πόρους και έχουν αναρτηθεί στο Φωτόδεντρο. Τέλος, θα βρείτε παρουσιάσεις για τα διαφορετικά είδη Ψηφιακού Εμπλουτισμού που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Αγγλικών.

Προγράμματα Σπουδών

Βιβλία Γυμνασίου

Βιβλία Γενικού Λυκείου

Βιβλία ΕΠΑΛ

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn