Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διαβάστε τον τόμο του ΕΑΝ με όλη την περιγραφή και τα ερευνητικά αποτελέσματα του Προγράμματος

Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο

Εδώ θα βρείτε ψηφιακό υλικό για να εμπλουτίστε το μάθημά σας. Στο πλαίσιο αυτού του έργου αναπτύχθηκαν μαθησιακά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: ενημερωτικό (audio extracts, glossaries, picture dictionaries, comics), διδακτικό (edugames, self-assessment tests, listening apps, reading apps), βιωματικό (digital stories, virtual tours, songs) και διερευνητικό (mystery and lost series, webquests, writing apps) ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου αναπτύχθηκαν μικροσενάρια για τη διδασκαλία της αγγλικής στη Στ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου τα οποία αξιοποιούν μαθησιακούς πόρους και έχουν αναρτηθεί στο Φωτόδεντρο. Τέλος, θα βρείτε παρουσιάσεις για τα διαφορετικά είδη Ψηφιακού Εμπλουτισμού που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Αγγλικών.

Προγράμματα Σπουδών

Βιβλία

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn