Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εδώ θα βρείτε ψηφιακό υλικό για να εμπλουτίστε το μάθημά σας. Στο πλαίσιο αυτού του έργου αναπτύχθηκαν μαθησιακά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: ενημερωτικό (audio extracts, glossaries, picture dictionaries, comics), διδακτικό (edugames, self-assessment tests, listening apps, reading apps), βιωματικό (digital stories, virtual tours, songs) και διερευνητικό (mystery and lost series, webquests, writing apps) ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου αναπτύχθηκαν μικροσενάρια για τη διδασκαλία της αγγλικής στη Στ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου τα οποία αξιοποιούν μαθησιακούς πόρους και έχουν αναρτηθεί στο Φωτόδεντρο. Τέλος, θα βρείτε παρουσιάσεις για τα διαφορετικά είδη Ψηφιακού Εμπλουτισμού που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Αγγλικών.

Προγράμματα Σπουδών

Νηπιαγωγείο

Βιβλία Δημοτικού

Βιβλία Γυμνασίου

Βιβλία Γενικού Λυκείου

Βιβλία ΕΠΑΛ

Back to school -Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ψηφιακό υλικό για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» μέσα στην τάξη ή και στο σπίτι.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εικόνα που διαμορφώνουν οι έφηβοι για το σώμα τους μέσα από την ενασχόλησή τους με τα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να παραλείπονται άλλα κρίσιμα θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά όπως είναι ο εθισμός, τα online games, το cyberbullying, οι επαφές με αγνώστους και άλλα.

ΚΕΘΕΑ-Χρήσιμοι οδηγοί & Υλικό για εκπαιδευτικούς και γονείς

Σύμφωνα με το ΚΕΘΕΑ το σχολείο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, αλλά και να ωφεληθεί από αυτήν. Τα προγράμματα που διοργανώνονται σε σχολικές μονάδες είναι μια βασική μέθοδος πρόληψης εξαρτητικών μορφών συμπεριφοράς για παιδιά και εφήβους. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι πιο αποτελεσματικές όταν απευθύνονται σε όλες τις ομάδες του σχολείου (εκπαιδευτικοί και άλλο προσωπικό, μαθητές, γονείς), προσαρμόζονται στις ανάγκες τους, χρησιμοποιούν βιωματικές μεθόδους και δεν επικεντρώνονται μόνο σε θέματα χρήσης ουσιών και άλλες βλαπτικές μορφές συμπεριφοράς αλλά ευρύτερα στην αγωγή υγείας. Τα προγράμματα πρόληψης συμβάλλουν θετικά στην εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου, αφού δυναμώνουν τους δεσμούς ανάμεσα στα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, βελτιώνουν το ψυχολογικό και κοινωνικό κλίμα στην τάξη και αυξάνουν την ικανοποίηση των παιδιών από το σχολείο.

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn