Δράσεις

Επαγγελματική Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού με την αξιοποίηση των ΤΠΕ

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών-επιμορφωτικών δράσεων του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής (Πράξη 7/14-02-2019), τον Μάρτιο & Απρίλιο 2019 πραγματοποιήθηκαν 15 επιμορφωτικές ημερίδες από τους ΣΕΕ Α/θμιας Εκπαίδευσης και συμμετείχα σε 12 από αυτές. Κατά τη διάρκεια των ημερίδων πραγματοποίησα 19 δίωρα εργαστήρια με 310 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων (125 από αυτούς ήταν ΠΕ06)  και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού με ειδική αναφορά στην αξιοποίηση σύγχρονων και ασύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, όπως MOOC, webinars, YouTube, TEDEx, E-me platform.

Τρία δίωρα πραγματοποιήθηκαν από την υπότροφο του Fulbright, Sia Kyriakakos, σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως εικαστικούς, θεατρολόγους κλπ).

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω επιμορφώσεις:

 • 4/3/2019 1ο ΔΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
 • 13/3/2019 1ο ΔΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
 • 15/3/2019 2ο ΔΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
 • 18/3/2019 2ο ΔΣ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
 • 20/3/2019 7ο ΔΣ ΓΕΡΑΚΑ
 • 21/3/2019 26ο & 29ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
 • 28/3/2019 1ο ΔΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
 • 29/3/2019 3ο ΔΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
 • 1/4/2019 2ο ΔΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 • 2/4/2019 15ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
 • 3/4/2019 3ο ΔΣ ΒΟΥΛΑΣ
 • 9/4/2019 ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Συγκέντρωσα 297 ανατροφοδοτικά σχόλια, από τα οποία τα 265 ήταν θετικά (89,2%) και 32 (10,8%) ουδέτερα ή αρνητικά.

Το υλικό της παρουσίασης βρίσκεται εδώ.

 

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn