Δράσεις

Συνεργατικές Δράσεις με ΣΕΕ του 5ου ΠΕΚΕΣ

  • Η διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, 13.2.2019 στο 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, Συνεργασία με ΣΕΕ ΠΕ2 (Συντονιστές Λ. Πόλκας & Ε. Αργυρού)
  • Προβλήματα ταυτότητας, ορίων και ψυχοπαθολογίας στην εφηβεία: διαχείριση από την σχολική κοινότητα, 20.2.2019 & 13.5.2019 στο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ & στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ αντίστοιχα (Δράση 5ου ΠΕΚΕΣ) (Συντονίστρια Ε. Αργυρού)
  • ΔΡΑΣΕΙΣ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ με αφόρμηση την ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Δράση 5ου ΠΕΚΕΣ) (Συντονίστρια Χ. Λαλαζήση)
  • Δράσεις Μετάβασης από βαθμίδα σε βαθμίδα, 17.5.2019 στο 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ & 19.6.2019 στο 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (Δράση 5ου ΠΕΚΕΣ) (Συντονίστρια Μ. Καλογρίδου)
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνεργατικές Δράσεις με ΣΕΕ του 5ου ΠΕΚΕΣ
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn