Δευτεροβάθμια,  Δράσεις,  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση,  Πρωτοβάθμια

Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

WEBINAR: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς αγγλικής (και όχι μόνο!) (Μέρος Α΄) στο κανάλι
Everything English Language Teaching!

WEBINAR: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς αγγλικής (και όχι μόνο!) (Μέρος Β΄) στο κανάλι
Everything English Language Teaching!

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Γ’-Δ’ Τάξη | Αγγλικά – From me to you!

Γ’-Δ’ Τάξη | Αγγλικά – Plural number

Δ’ Τάξη | Αγγλικά – Amazing animals: Περιγράφω και μιλάω για τα ζώα!

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Μύθοι Αισώπου: Λεξιλόγιο

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – The monkey and the crocodile: Λεξιλόγιο

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Διδακτικοί μύθοι 1

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Διδακτικοί μύθοι 2

Δ’-Ε’ Τάξη | Αγγλικά – Simple Present – Present Continuous

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Rock you!

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Let’s tell a story: Simple Past, Past Continuous

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Τhe Wheelchair 1

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn