Δευτεροβάθμια,  Δράσεις,  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση,  Πρωτοβάθμια

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση

Ανακοινώθηκε το Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση». Το μάθημα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά προσφέρεται ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Υπό το καθεστώς των συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19, το υλικό αναπτύχθηκε με εθελοντική προσφορά των συντελεστών, σε συνθήκες περιορισμού της κυκλοφορίας και με περιορισμένα διαθέσιμα μέσα και χρόνο.

Σκοπός του Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη για το ζήτημα. 

Το Μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύψει καταρχάς τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και όσους έχουν κάποια μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία. Με την ολοκλήρωση του Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος, οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να: 

  • αναγνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο και τις βασικές έννοιες της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης,
  • αξιοποιούν τις ψηφιακές κοινότητες μάθησης και πρακτικής στην εργασία τους,
  • συνδυάζουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση,
  • αξιοποιούν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση,
  • προβληματιστούν σε θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας,
  • ακολουθούν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),
  • εφαρμόζουν τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής ανατροφοδότησης στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης,
  • επικοινωνούν και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους μαθητές/τριες και τις οικογένειες τους, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 7 Θεματικές Ενότητες (ΘΕ). Η κάθε ΘΕ αποτελείται από διαφορετικά είδη αρχείων, όπως αρχεία κειμένου σε μορφή pdf, βίντεο, καθώς και ελεύθερες δραστηριότητες και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, οι οποίες ενεργοποιούνται αφού έχετε ανοίξει όλα τα αρχεία της συγκεκριμένης ΘΕ. Τις ερωτήσεις έχετε δυνατότητα να απαντήσετε προσπαθώντας έως 3 φορές. 

Όλες οι ΘΕ είναι διαθέσιμες και μπορείτε να τις επισκεφθείτε με τη σειρά που επιθυμείτε. Άλλωστε κάθε ΘΕ αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα, μπορεί δηλαδή να μελετηθεί ανεξάρτητα από τις άλλες. Το σκεπτικό που στηρίζει αυτή την επιλογή είναι ότι ο/η κάθε εκπαιδευτικός, έχοντας όπως είναι φυσικό διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά επίπεδα γνώσης των θεμάτων που αναλύονται, έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει από τη ΘΕ που θεωρεί ότι τον/την αφορά περισσότερο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή στην οποία αναγνωρίζει ότι χρειάζεται επιπρόσθετη ενημέρωση και υποστήριξη.

Φυσικά, μπορείτε να επισκέπτεστε την ίδια ΘΕ όσες φορές επιθυμείτε.

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn