Δράσεις

Πρόσθετες Επιμορφωτικές Δράσεις μου σε άλλα ΠΕΚΕΣ & συναδέλφους ΣΕΕ


Επιμόρφωση σε σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης της κ. Έφης Αργυρού, ΣΕΕ ΠΕ02, 5ο ΠΕΚΕΣ


Επιμόρφωση στο 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής για την κ. Ευτυχία Παπαχρίστου, ΣΕΕ ΠΕ06


Επιμόρφωση σε σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης του κ. Δημήτρη Αργύρη, ΣΕΕ ΠΕ03, 5ο ΠΕΚΕΣ, Παρασκευή 4.12.2020, 12:30 – 14:30


Επιμόρφωση στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής για την κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, ΣΕΕ ΠΕ06


Επιμόρφωση στο 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας για την κ. Αλεξάνδρα Αναστασιάδου, ΣΕΕ ΠΕ06

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσθετες Επιμορφωτικές Δράσεις μου σε άλλα ΠΕΚΕΣ & συναδέλφους ΣΕΕ
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn