Δευτεροβάθμια,  Διδακτική Προσέγγιση,  Προσχολική,  Πρωτοβάθμια

Digital Storytelling: Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Την Πέμπτη 25/2/2020 και ώρα 18.00-20.00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Digital Storytelling: Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος διαφοροποιημένης διδασκαλίας».

Σκοπός του ιστοσεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών ΠΕ06 με τη  διαδραστική ψηφιακή αφήγηση, μια εκφραστική αφηγηματική μορφή  στα ψηφιακά  μέσα. Αποτελεί μία δημιουργική διαδικασία κατά την οποία η παραδοσιακή αφήγηση συνδυάζεται με τα σύγχρονα πολυμέσα του 21ου αιώνα και τα ICT εργαλεία. Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στο σχολείο υποστηρίζει διαφοροποιημένα σχολικά περιβάλλοντα, βοηθάει στην εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας και οδηγεί στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης, που ανταποκρίνεται σε όλα τα διαφορετικά στυλ μάθησης, ενώ υποστηρίζει τη διαθεματικότητα & συμβάλλει στη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης, καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Το ιστοσεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ΣΕΕ ΠΕ06 του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Μαρία Ανδριτσοπούλου και εισηγήτρια την ΣΕΕ ΠΕ70 του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Αρχοντία Μαντζαρίδου, Εμπειρογνώμονα του ΙΕΠ για τη Διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Η παρουσίαση βρίσκεται εδώ.

Η παρουσίαση βρίσκεται εδώ.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Digital Storytelling: Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn