Συνεργατικές Δράσεις 2018-2019

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, συνεργάστηκα σε διάφορες δράσεις του 5ου ΠΕΚΕΣ και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Ακολουθεί ένα δείγμα από αυτές τις συνεργασίες.

Δράση του 5ου ΠΕΚΕΣ για την ομαλή μετάβαση από βαθμίδα σε βαθμίδα (Συντονίστρια Δράσης, Δρ. Καλογρίδου, ΣΕΕ ΠΕ02).

Πραγματοποιήθηκαν δράσεις και ενημερωτικές συναντήσεις με τους Διευθυντές των Γυμνασίων παιδαγωγικής μου ευθύνης, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας καλές πρακτικές που εφαρμόζουν στα σχολεία τους.

Δράση του 5ου ΠΕΚΕΣ για την Αειφορία με αφόρμηση την Τοπική Ιστορία (Συντονίστρια Δράσης Δρ. Λαλαζήση, ΠΕ81, ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορίας)

Πραγματοποιήθηκε Επιμορφωτική Εσπερίδα σε συνεργασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής και το ΚΠΕ Λαυρίου.

Σειρά Επιμορφωτικών Δράσεων που διοργανώθηκαν από τους ΣΕΕ ΠΕ70 στα Δημοτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής

Δράση του 5ου ΠΕΚΕΣ με δύο επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «Προβλήματα ταυτότητας, ορίων και ψυχοπαθολογίας στην εφηβεία: διαχείριση από την σχολική κοινότητα» (Συντονίστρια Δράσης Δρ. Αργυρού, ΣΕΕ ΠΕ02)

Εισηγητές ήταν ο Γιώργος Μουσάς, Συντονιστής Διευθυντής ψυχιατρικού τομέα νοσοκομείου Σωτηρία, και η Κάλλια Βασιλά-Δέμη, Ψυχίατρος-ψυχοθεραπεύτρια, τέως Αναπληρώτρια Διευθύντρια ψυχιατρικού τομέα Νοσοκομείο Σωτηρία.

Δράση του 5ου ΠΕΚΕΣ σε συνεργασία με το 1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής (Συντονιστές Δράσης, Δρ. Ατταλιώτου, Π.Ε. 70, ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης & Δρ. Αργύρης, ΣΕΕ ΠΕ03 (Μαθηματικών)

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn